• 1994-1998 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
  • 2015-2017 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Tasarım Ana Sanat Şubesi
  • 1994-2018 Karma ve kişisel sergiler (yağlı boya, karakalem, çizgi film, fotoğraf, afiş) )
  • 1998-2018 Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Ödül, Mansiyon ve Sergiler
  • 2001-2018 Akdeniz Üniversitesi grafik tasarımcısı (devam ediyor)

Eğitim Bilgisi
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yayınlar ve Eserler
Ödülleri

Biography

  • 1994-1998 Süleyman Demirel University Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department
  • 2015-2017 Süleyman Demirel University Institute of Fine Arts Graphic Design Main Art Branch
  • 1994-2018 Mixed and personal exhibitions (oil painting, charcoal, cartoon, photo, poster)
  • Awards, Honorable Mention and Exhibitions in 1998-2018 National and International Competitions
  • 2001-2018 Mediterranean University graphic designer (continues)

Information of Education
Professional and Administrative Experiences
Publications and Works
Awards