ENGLISH

1974 He was born in Burdur / Turkey.
1994 – 1999 Graduated from Süleyman Demirel University, Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department.
1999 Became a member of Antalya Cartoon Street, opened personal exhibitions here and participated in group exhibitions.
1999 He drew caricatures for his column (Okigrafi) in Hürriyet Akdeniz Newspaper.
1994 – 2004 He opened personal oil painting and cartoon exhibitions and participated in group exhibitions.
2004 – 2005 He drew cartoons in the Tourism World Magazine.
2015 – 2017 Suleyman Demirel University, Institute of Fine Arts, completed his master’s degree in Graphic Design.
2015 – 2021 He achieved success in many national and international competitions, participated in many invited and competitive exhibitions and was a jury member.
2020 Portfolio shared on the web pages of important international associations.
2001 – 2021 He works as a lecturer at Akdeniz University.
2020 He is doing PhD at Süleyman Demirel University, Institute of Fine Arts, Department of Art and Design.
2020 He is the advisor and jury of the Art-International Foundation.
2020 – 2022 He worked in a managerial position at the China Europe International Graphic Design Association.

——– ——— ——–

TÜRKÇE

1974 Burdur / Türkiye’de doğdu.
1994 – 1999 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu.
1999 Antalya Karikatür Sokağı’na üye oldu, burada kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı.
1999 Hürriyet Akdeniz Gazetesi’ndeki köşe yazısında (Okigrafi) karikatürler çizdi.
1994 – 2004 Kişisel yağlı boya ve karikatür sergileri açtı, karma sergilere katıldı.
2004 – 2005 Turizm Dünyası Dergisi’nde karikatür çizdi.
2015 – 2017 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Tasarım yüksek lisansını tamamladı.
2015 – 2021 Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada başarı elde etti, davetli ve yarışmalı birçok sergiye katıldı ve jüri üyeliği yaptı.
2020 Portföyü uluslararası önemli derneklerin web sayfalarında paylaşılmıştır.
2001 – 2021 Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
2020 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı’nda doktora yapıyor.
2020 Art-International Foundation’ın danışmanı ve jürisidir.
2020 – 2022 Çin Avrupa Uluslararası Grafik Tasarım Derneği’nde yönetici pozisyonunda çalıştı.

Information of Education
Professional and Administrative Experiences
Publications and Works
Awards