ENGLISH

1974 He was born in Burdur / Turkey.

1994 – 1999 Graduated from Süleyman Demirel University, Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department.

1999 He became a member of Antalya Cartoon Street, opened personal exhibitions here and participated in group exhibitions.

1999 He drew cartoons in the column titled “Okigrafi” in Hürriyet Akdeniz Newspaper.

2001 He gave graphic design lessons at Deulcom International in Antalya.

2002 He gave graphic design lessons at the Chamber of Mechanical Engineers.

1994 – 2004 He opened personal oil painting and cartoon exhibitions and participated in group exhibitions.

He drew cartoons in his column named “Çizgi” in the 2004 Tourism World Magazine.

2015 – 2017 He completed his master’s degree at Süleyman Demirel University, Fine Arts Institute, Graphic Design Department.

2015 – 2021 He achieved many national and international competitions, participated in many invited and competitive exhibitions, and was a jury member.

2020 -… His portfolio was shared on the web pages of some important associations.

2001 – 2021 He works as a lecturer at Akdeniz University.

2020 -… He is doing his PhD at Süleyman Demirel University, Fine Arts Institute, Art and Design Department.

2020 – … He is a consultant and jury of the Art-International Foundation.

2020 – 2022 China Europe International Graphic Design Association executive position.

——– ——— ——–

TÜRKÇE

1974 Burdur / Türkiye’de doğdu.

1994 – 1999 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu.

1999 Antalya Karikatür Sokağı üyesi oldu, burada kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı.

1999 Hürriyet Akdeniz Gazetesi Akdeniz Eki’nde “Okigrafi” adlı köşesinde karikatürler çizdi.

2001 Antalya’da Deulcom International’da grafik tasarım dersleri verdi.

2002 Makina Mühendisleri Odası’nda grafik tasarım dersleri verdi.

1994-2004 Kişisel yağlı boya ve karikatür sergileri açtı, karma sergilere katıldı.

2004 Turizm Dünyası Dergisi’nde “Çizgi” adlı köşesinde karikatürler çizdi.

2015 – 2017 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Tasarım Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

2015 – 2021 Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda birçok başarı elde etti, birçok davetli ve yarışmalı sergiye katıldı ve jüri üyelikleri yaptı.

2020- … Portföyü bazı önemli Uluslararası derneklerin web sayfalarında paylaşılmıştır.

2001 – … Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

2020 -… Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı’nda doktora yapmaktadır.

2020 – … Art-International Kuruluşu’nun danışmanı ve jürisidir.

2020 – 2022 Çin Avrupa Uluslararası Grafik Tasarım Derneği yöneticiliği.

Information of Education
Professional and Administrative Experiences
Publications and Works
Awards